sias@sias.cz +420 777 748 040

Ploché střechy

Nějčastější problémy plochých střech

Největším a nejčastějším problémem plochých střech je zatékání. Tato nepříjemná závada souvisí s narušením hydroizolační vrstvy a projevuje se například mokrými skvrnami na stropě. Mokré skvrny a zavlhlé místa nám nemusí vždy ukazovat inkriminované místo poškození. Zpravidla u plochých střech si voda hledá narušeným povrchem poměrně dlouhou a složitou cestu, než začne protékat.

Příčinou zatékání může být například nekvalitně provedená práce, dosluhující nebo vadný materiál, neodborný zásah nepoučených osob, pád větve nebo jiného předmětu.

U plochých střech doporučujeme čištění střešního svodu, okapů, pravidelnou kontrolou oplechování a celistvosti střešního pláště. Je nutno prověřit především napojení na jednotlivé přechody a detaily na střeše. Odstranit a opravit případná poškození na takových zátěžových místech.

Oxidované asfaltové pásy

Mají průtažnost do 2% a požadované mechanické vlastnosti splňují v teplotním rozmezí cca 0 °C – 70 °C. Tyto materiály používáme jako materiál na drobné opravy a jako podkladní pásy, nezvolí-li si zákazník pásy modifikované. Jelikož pásy z oxidovaného asfaltu časem popraskají a pustí vlhkost na nosnou vložku, s vyjímkou krátkodobých izolací zásadně doporučujeme pouze pásy s nenasákavou nosnou vložkou. Životnost pásů z oxidovaného asfaltu vystaveného slunečnímu záření lze očekávat do cca 5 – 10 let.

Parotěsný podkladní oxidovaný natavovací pás z ušlechtilého asfaltu s jemným minerálním posypem dle ČSN EN 13707 a ČSN EN 13969. Výrobní postup jakož i dohled jsou certifikovány dle DIN EN ISO 9001:2000.

Modifikované asfaltové pásy

Ve světě jsou komerčně používány od samého počátku 80. let. V zásadě se jedná o směs oxidovaného asfaltu se syntetickým kaučukem (obvykle SBS – styren-butan-styren, či APP – ataktický polypropylen). Jelikož je tato směs trvale vysoce elastická, bývá nanášena na elastickou nosnou vložku z netkaného polyesteru (popřípadě neprůtažnou ze skelné tkaniny – použití například jako spodní izolace proti tlakové vodě). Výsledkem je hydroizolační pás s vysokou průtažností cca 40%. Jako zesílení ochrany před UV zářením bývá u vrchních hydroizolačních pásů užit posyp z keramicky zbarvené břidlice či drceného čediče. Výsledná bezúdržbová životnost pásů při vystavení účinkům slunečního záření dle postupné modifikace, síly pásů a dalších faktorů cca 20 – 60 let. Pásy modifikované kaučuky APP vykazují vyšší odolnost vůči vysokým teplotám, modifikace SBS vykazuje vyšší elasticitu v mrazech. Obecně lze říci, že v klimatických podmínkách České republiky jsou vhodnější pásy modifikované kaučuky SBS. Užití pásů s modifikací APP lze uvažovat při montážích ve středních a nižších polohách za letních veder, kdy jsou pásy modifikované kaučuky SBS těžce zpracovatelné.

Asfaltový SBS modifikovaný natavovací pás s polyesterovou rohoží cca 180 g/m2. Krycí asfaltová SBS modifikovaná vrstva odpovídá požadavkům ČSN EN 13 707 a ČSN EN 13 969. Výroba a kontrola kvality je certifikována dle DIN ISO 9001:2008. Systémová skladba s tímto pásem má požární klasifikaci Broof (t3).

Hydroizolační pás proti zemní vlhkosti pod potěry a mazaniny, s kombinovanou hliníkovou vložkou, odolnou alkáliím a korozi, která je zesílená ochrannou skleněnou rohoží proti mechanickému poškození od nerovností podkladu. Krycí asfaltová vrstva je z vysoce kvalitního z SBS modifikovaného asfaltu. Výroba a kontrola kvality je certifikována podle DIN EN ISO 9001:2000.

PVC fólie

Představují zcela jiný systém, kdy je povlaková krytina tvořena z horko vzdušně svařených folií z umělé hmoty. Dnes vyráběné, většinou armované folie z PVC mají již odolnost vůči vlivu slunečních paprsků výrazně vyšší. Životnost takovýchto střech lze očekávat cca 25 let. Zcela jinou kapitolou jsou folie z OCB (olefin-copolymer-bitumen), které mají cca dvojnásobnou životnost a cca dvojnásobnou mechanickou odolnost, Životnost střech lze dále zvýšit použitím zásypu z kačírku nebo zatížením dlažbou. Folie na spodní izolace staveb se používají nearmované. Speciální složení mají pak folie bazénové a odolné vůči ropným produktům.

Umělohmotná hydroizolační fólie z měkčeného PVC (PVC-P) s výztužnou polyesterovou mřížkou, která je určená k provádění jednovrstevných povlakových krytin plochých střech, zejména mechanicky kotvených k podkladu i bez zatěžovací vrstvy.

Nevyztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-­P) proti zemní vlhkosti. Je vyroben válcováním a laminací. Fólie má výbornou chemickou odolnost vůči převážné většině anorganických kyselin, zásad a jejich solí. Barva – hnědá.