sias@sias.cz +420 777 748 040

Sanace zdiva

Realizujeme komplexní práce související s odstraněním defektů hydroizolací zdiva:

  • průzkum příčin zavlhčení
  • vypracování návrhu na sanaci vlhkého zdiva
  • realizace navržených opatření: injektáže beztlakové, tlakové injektáže, dvoustupňové injektáže, speciální injektáže, podřezání cihelného zdiva, speciální sanační omítky, vzduchoizolační systémy, záporné hydroizolační systémy

Izolace cihelného zdiva podřezáním řetězovou pilou

Hydroizolace zdiva

V místě podřezávání se otluče omítka a podél zdi se upraví rovný podklad v šíři 1,5m pro pojezd stroje. Po proříznutí zdi do délky cca 1m se řezná spára vyčistí a do drážky se vloží izolační pás PE folie nebo modifikovaný asfaltový pás. Zdivo je zajištěno statickými klíny v roztečích 20-30 cm z obou stran a následuje proříznutí další části zdiva. Izolační desky se musí překrývat minimálně 10cm. Podřezávání lze provádět od 7cm nad úrovní pojezdu stroje.

Tlaková injektáž silikonovou mikroemulzí

Nabízíme Vám spolehlivý způsob řešení problému vlhkého zdiva – tlakovou injektáž zdiva pomocí silikonových mikroemulzí. Pro komplexní řešení problému je systém doplněn sanačními omítkami. Principem metody je vnitřní hydrofobizace (dosažení vodoodpudivosti) stavebních hmot. Ve zdivu se po napuštění vrtů injektážní kapalinou vytvoří bariéra proti vzlínající vodě. Mikroemulze na bázi silanů a siloxanů pronikne do pórů zdiva a na jejich povrchu vytvoří chemicky pevně vázanou vodoodpudivou mikrovrstvu, která zmenožní kapilární vzlínání vody do zdiva. Díky velmi malým rozměrů částic mikroemulze a samoemulgaci vodou obsaženou ve zdivu, lze při injektáži dosáhnout výborného prosycení zdiva. Metoda není limitována tloušťkou zdiva, je použitelná i v případech sanace vysoce zavlhčeného zdiva, které by muselo být jinak před injektáží předsušováno. Není určena proti působení tlakové vody.


Krémová injektáž zdiva

Injektáž zdiva

Naše firma realizuje taktéž injektáž zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti systémem vrtaných otvorů infuzní clony při použití krému. Jednotlivé typy injektážních krémů se aplikují horizontálně bez tlaku nebo s mírným tlakem do vyvrtaných otvorů ve zdivu, resp. do spár ve zdivu. Krém lze použít pro vysoké stupně zavlhčení zdiva. Zvláště je vhodný pro cihelné zdivo. Aplikace krému je možná až do 95 % zavlhčení zdiva.

Cementová injektáž zdiva

Naše společnost SIAS Opava s.r.o. je profesionálně vybavena nejmodernější technologií. Disponuje zařízením vč. příslušenství pro realizaci cementových injektáží. Pro vlastní práce používáme materiálem na bázi velmi jemně mletého cementu (Mikrocement) s plastifikátorem.

Nabízíme profesionální služby pro cementové, výplňové a zpevňovací injektáže zdiva a betonových konstrukcí.

Systém sanačních omítek

Jedná se o vícevrstvý systém připravovaný na stavbě ze suchých maltových směsí rozmícháním s vodou. Systém je tvořen podhozem vyrovnávací vrstvou, vlastní sanační omítkou a štukovou vrstvou. Vlastnosti odpovídají směrnici WTA 2-2-91, která určuje požadavky na sanační omítky. Funkce sanační omítky spočívá v tom, že jednotlivé vrstvy obsahují velké množství pórů, které umožňují ukládání krystalků solí, aniž by narušily strukturu omítky a zároveň zaručí nízký difúzní odpor, aby se vlhkost ze zdiva mohla plynule odpařovat.